Bienvenue sur mon site !   

Comme toujours, un site personnel est très... personnel...
Il reste néanmoins un moyen bien pratique et efficace de communication et (surtout) de découverte.

Espérons que celui-ci puisse servir de lien entre des amis éparpillés partout sur la planète.
Bon surf et merci d'avance pour vos remarques et suggestions !

PHOTOS & VIDEOS Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật

kể từ ngày 05.03.2017
Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche
à partir du 05.03.2017

Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá" 2018 sẽ được dnh trao cho những người tại quốc-nội đang trực-diện bất chấp hiểm nguy, đòi hỏi Dn-chủ, Cng-lý v Độc-lập thật sự cho Việt- Nam.

Giải-thưởng ny do người Việt vinh-danh người Việt.

Năm nay, Ủy-ban Giải-thưởng xin hn-hạnh đề-cử 5 nh hoạt-động đấu-tranh tại qu nh sau đy v ku gọi đồng-bo trong v ngoi nước bầu chọn 1 trong 5 vị cho Giải-thưởng 2018 :

- Đinh Nguyn Kha
- Linh-mục Nguyễn Duy Tn
- Trần Huỳnh Duy Thức
- Trần Thị Nga
- Trịnh Bá Phương

Xin vui lòng bấm vo link TINHTHANTRANVANBA.COM để bầu chọn, xin đa-tạ !!!

21.01.2018 : Lễ Cng-Bố Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá" 2018
Soire de Proclamation du Prix "Trần Văn Bá" 2018
Westminster, California, U.S.A.

Hình ảnh - Photos

Lễ Tưởng-Niệm - Commémoration "Trần Văn Bá"

2018

 

 

RTBF - La Une : "Retour aux sources"

"Ile de Lumire" : Quand la France sauve les Boat People

Elodie de Sélys interviewe Mme Trần Thục Nhi et M. Lê Hữu Đào

https://youtu.be/eGCnvRHJAzI
(video privée, merci de m'envoyer votre adresse email à contact@dao-liege.org pour povoir y accéder)

25.07.2017
Nh đấu-tranh Dn-chủ Trần Thị Nga bị 'tòa án nhn-dn' tnh H-Nam tuyn 9 năm t giam v 5 năm quản-chế với tội-danh 'tuyn-truyền chống phá nh nước'.

La Blogger Mẹ Trần Thị Nga a été condamnée par le 'Tribunal populaire' de Hà-Nam à 9 ans de prison ferme et 5 ans d'assignation à résidence pour 'propagande anti-gouvernementale'.

https://www.facebook.com/andrew.lynh.7/videos/327054644386792/

http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20170726-vietnam-blogueuse-dissidente-tran-thi-nga-condamnation-prison?ref=fb

26.06.2017

Hoa-K ku gọi Việt-Nam thả ngay Trần Thị Nga
Les Etats-Unis demandent la libération immédiate de la Blogger Trần Thị Nga

https://www.youtube.com/watch?v=K6PkxjES8Us

 

24.07.2017
Nh đấu-tranh Dn-chủ L Đình Lượng b Cng-an 'bắt khẩn-cấp' vì hoạt-động nhẳm lật đổ chính-quyền nhn-dn'

Le dissident pro-dmocratie L Đình Lượng a t arrt par les agents de scurit pour "activits visant renverser le rgime"

  

29.06.2017
Blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh b tòa án tnh Khnh-Hoà tuyn 10 năm t giam, sau gn mt ngy xử án với tội-danh "tuyn-truyền chống nh nước" theo cc khoản a,b,c khoản 1 Ðiều 88 Bộ Luật Hình-sự Việt-Nam.

La Blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh a été condamnée par le Tribunal de Khnh-Hoà à 10 ans de prison ferme, après une journée de parodie de justice, pour "propagande anti-gouvernementale", selon les points a,b,c alinéa 1, article 88 du Code Pénal communiste.

https://www.youtube.com/watch?v=75toBgcD6lE&feature=youtu.be
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40440477

  

Prix international de la Femme de Courage 2017
International Women of Courage Award 2017
(29 mars 2017)

30.06.2017

Hoa-K ku gọi Việt-Nam thả ngay 'Mẹ Nấm'
Les Etats-Unis demandent la libération
immédiate de 'Mẹ Nấm'

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40453463

26.05.2017

'Tòa án Tối-cao' đã tuyn án 13 năm t giam, 5 năm quản-chế đối với ng Trần Anh Kim v 12 năm t giam, 4 năm quản-chế đối với ng L Thanh Tng, với tội-danh gán ghp l 'hoạt-động nhẳm lật đổ chính-quyền nhn-dn'...

La Cour Suprême a condamné à 13 ans de prison et 5 ans d'assignation à résidence M. Trần Anh Kim et 12 de prison et 4 ans d'assignation à résidence M. L Thanh Tng, pour "activités visant à renverser le gouvernement populaire"...

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-38326885

   ng Trần Anh Kim, cựu Trung-Tá QÐND

ng L Thanh Tng
PHOTOS & VIDEOS

Hàng ngàn người biểu-tình chống
Nguyễn Xuân Phúc trước Nhà Trắng
31.05.2017 - Washington D.C.

Manifestation devant la Maison Blanche
contre la visite du "Premier Ministre Communiste"
31.05.2017 - Washington D.C.

PHOTOS & VIDEOS

Tưởng-niệm 42 năm Quốc-Hận
Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới

42è Commémoration du 30 avril
Manifestations générales à travers la planète

Biểu-tình Vì Mi-Trường : Quốc-Nội & Hải-Ngoại
Manifestations pour l'environnement
au Vietnam et à l'étranger
2016 - 2017

Prochaines activités / Sinh-hoạt sp tới

PARIS

Mỗi ngày Thứ Bảy / chaque Samedi
MANIFESTATION
Biểu-Tình "Đồng-Hành cùng Quốc Nội"
Place du Trocadero, F-75016 Paris, 11h-12h30

SAN JOSE

Mỗi ngày Thứ Bảy / chaque Samedi
MANIFESTATION
Biểu-Tình "Đồng-Hành cùng Quốc Nội"
San Jose City Hall Plaza, 200 E. Santa Clara St, CA-95111, 06PM-08PM

11.02.2018
MONTREAL

Tết Mậu Tuất - Nouvel An Vietnamien / Anne du Chien
Nhóm Thân-Hữu Vùng Montréal
La Maison du Pe?re, Bld Rene? Le?vesque, 550, Montreal

17.02.2018
LIEGE

Tết Mậu Tuất - Nouvel An Vietnamien / Anne du Chien
Hi Người Việt Tự-Do tại Liège - Association des Vietnamiens Libres de Liège
Salle Henriette Brenu, rue Gilles Magnée, 87, B-4430 Ans

04.03.2018
TORCY

Bữa Cơm Văn-Nghệ Tết - Nouvel An Vietnamien / Anne du Chien
Văn-Phòng Liên-Lạc các Hội-Đoàn và Người Việt Tự-Do tại Pháp
Bureau de Liaison des Associations de Vietnamiens Libres de France
Nh hng Le Bonheur, Promenade du Belvdre , 9, F- 77200 Torcy

12.05.2018
TROISDORF

Lễ Khánh-Thnh Tượng-Đài Tiến-sĩ Rupert Neudeck
Inauguration de la Statue du Dr. Rupert Neudeck
Burg Wissem, Troisdorf

04-08.07.2018
EEKLO

Trại Hè - Camp de Vacances Trẻ Việt
Trẻ Việt - Jeunesse Vietnamienne

Conseil d'Administration
de la Communauté Vietnamienne de Liège
Président :
  M. Lê Hữu Đào
Vice-Président :
  M. Nguyễn Xuân Thuấn
Secrétaire Général :
  M. Nguyễn Văn Cư
Trésorier :
  M. Trần Viết Thụy

"Quốc-Hận 30 tháng Tư - 40 năm
Commémoration du 30 avril - 40 ans"

"Quc-Hn 30 tháng Tư - 40 năm
Commémoration du 30 avril - 40 ans"

Sinh-hoạt đnh-kỳ
của Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège
Activités périodiques
de la Communauté Vietnamienne de Liège

08 janvier
Lễ Tưởng Niệm - Commémoration
Trần Văn Bá

février
Tết Nguyên-Đán

Nouvel An lunaire vietnamien

avril

Fête du Roi Fondateur du Vietnam

30 avril
Quc-Hn 30 tháng Tư
Commémoration du 30 avril

septembre
Tết Trung Thu
Fête de la Mi-Automne

octobre
Đêm Văn-nghệ Lạc-Hồng
Soirée Lạc-Hồng

10 dcembre
Quốc-Tế Nhân-Quyền
Journée Internationale

des Droits de l'Homme

Xin đa-tạ Qúy Vị ký Thỉnh-nguyện-thư - Merci de signer les ptitions !!!

Chống tượng-đi HCM tại Donau Park, Wien, Áo-Quốc
Contre la Stle HCM au Parc Donau, Vienne

https://www.change.org/p/dr-michael-haupl-b%C3%BCrgermeister

The Republic of Vietnam / South Vietnam Flag

envoye 10 dcideurs : Apple, Emoji One, emojidex, Facebook, Google Inc., LG Electronics, Messenger, Samsung, Twitter Inc., Unicode

https://www.change.org/p/apple-the-republic-of-vietnam-south-vietnam-flag?recruiter=36899141&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=des-lg-share_petition-no_msg

Những websites cửa Hội-Ðoàn và Tổ-Chức Việt-Nam

TÔN-GIÁO
Cao-Ðài . Giáo-Hội Phật-Giáo Hoà-Hảo Hải-NgoạiPhật-Giáo
Thiên-Chúa-Giáo . Tin Lành . Diễn-Đàn Giáo-Dân

TỔ-CHỨC CHÍNH-TRỊ
Liên-Minh Dân-Chủ Việt-Nam . Việt-Nam Canh-Tân Cách-Mạng Đạng

CỰU QUÂN-NHÂN
Thủy-Quân Lục-Chiến

HỘI-ÐOÀN - THANH-NIÊN
Ai-Hữu Trường Xuân . Amicale JJR-MC . Diễn-Đàn Người Dân Việt-Nam
Ðại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
Họa Sĩ Việt Nam . Hội Chuyên-Gia Việt-Nam
Mạng Lưới Nhân-Quyền . Người Việt Ly-Hương Úc-Châu . Phong Tào Tinh Thần Trần Văn Bá
Tổng-Hội Sinh-Viên miền Nam Cali . Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam Paris
Trách-Nhiệm Online . Tuổi Trẻ Việt-Nam Lên Ðường . Trần Văn Bá Tương-Hội
Việt Thức . Việt-Võ-Ðạo Liège . Voice Europe . Vovinam

HỆ-THỐNG TRUYỀN THÔNG
Chân Trời Mới . Hệ-Thống Truyn-Thông Việt-Nam Hải-Ngoại . RFA - Đài Á-Châu Tự-Do - SBTN
Viet Agenda - VOA - Đài Tiếng Nói Hoa-Kỳ Đáp Lời Sông Núi

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

Journée de la reconnaissance
Ngày Tri Ân
Liège - 28.06.2016

25.07.2015
Tổng-Tuyệt-thc

cho T-Nhn Lương-Tm tại Việt Nam

Journe mondiale de Grève de la Faim
pour soutenir les Prisonniers de Conscience au Vietnam

Vinh-danh Cờ Vàng
Honneur au Drapeau Jaune à 3 bandes rouges

Danh-sách các Thành-phố / Tiểu-Bang
đã quyết-định công-nhận Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ
Liste des Villes ou Etats
ayant décidé de reconnaître le Drapeau du Vietnam Libre

STELE DES BOAT PEOPLE
DANS LE MONDE
Tượng-Đài và Bia Tưởng-Niệm Thuyền-Nhân
trên Thế-giới

Biểu-tình chống Trung Cộng và Việt Cộng
Manifestations contre la Chine communiste et la traîtrise du régime communiste vietnamien

Biểu-tình đòi hỏi Dân-Chủ cho Việt-Nam
Manifestations pour la Démocratie au Vietnam

Tin-tức Việt-Nam
Nouvelles du Vietnam

Văn Hóa - Thể-Thao
Culture - Sports

 

Thanh-nin miền Bắc hin-ngang lm lễ kỷ-niệm ngy Quốc-Khánh Việt-Nam Cộng-Ho

  Đặc-biệt
Đêm Gây Quỹ cho Nhà May Mắn
15.11.2008 tại Liège

1. Bản Tuyên-Bố Lập-Trường của CVL
2. Lời Chào Mừng Quan-Khách và Diễn-văn
3. Đài Việt-Nam Hải-Ngoại phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào
4. Photos - Vidéos - Hình ảnh

Trò hề "bầu-cử"
La "farce" des "lections lgislatives"

   
X C Máu ngay tại Việt-Nam !!!
Thật đáng kính phục !!!

Xin các bạn phổ-biến rộng-rãi nh

Les prparatifs de la "Fte Nationale des Communistes" perturbs par ... la raction du Peuple !!! Chapeau bas...

Cng-an đn áp dã man cuộc biểu tình
chống Tập Cận Bình tại H Nội v Si Gòn

Police brutally suppress demonstrations against Xi Jinping in Hanoi and Saigon

Biểu-tình đòi Phế xuất đảng Cộng Sản
Manifestation exigeant le renversement du Parti Communiste
H Nội - 19.01.2016

Thánh-lễ cầu-nguyện cho 74 Anh Hng Tử-Sĩ Hải-Qun VNCH
Commémoration de la bataille navale de Hoàng Sa
et du sacrifice de 74 soldats de la RVN

H Nội - 19.01.2016