mon compteur

Bienvenue sur mon site !   

Comme toujours, un site personnel est très... personnel...
Il reste néanmoins un moyen bien pratique et efficace de communication et (surtout) de découverte.

Espérons que celui-ci puisse servir de lien entre des amis éparpillés partout sur la planète.
Bon surf et merci d'avance pour vos remarques et suggestions !

Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá" 2017
được trao cho
Linh-Mục Nguyễn Văn Lý

26.05.2017 : 'Tòa án Tối-cao' đã tuyn án 13 năm t giam, 5 năm quản-chế đối với ng Trần Anh Kim v 12 năm t giam, 4 năm quản-chế đối với ng L Thanh Tng, với tội-danh gán ghp l 'hoạt-động nhẳm lật đổ chính-quyền nhn-dn'...

26.05.2017 : La Cour Suprême a condamné à 13 ans de prison et 5 ans d'assignation à résidence M. Trần Anh Kim et 12 de prison et 4 ans d'assignation à résidence M. L Thanh Tng, pour "activités visant à renverser le gouvernement populaire"...

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-38326885

   ng Trần Anh Kim, cựu Trung-Tá QÐND

ng L Thanh Tng
PHOTOS & VIDEOS Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật

kể từ ngày 05.03.2017

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche
à partir du 05.03.2017

PHOTOS & VIDEOS

Hàng ngàn người biểu-tình chống
Nguyễn Xuân Phúc trước Nhà Trắng
31.05.2017 - Washington D.C.

Manifestation devant la Maison Blanche
contre la visite du "Premier Ministre Communiste"
31.05.2017 - Washington D.C.

PHOTOS & VIDEOS

Tưởng-niệm 42 năm Quốc-Hận
Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới

42è Commémoration du 30 avril
Manifestations générales à travers la planète

Biểu-tình Vì Mi-Trường : Quốc-Nội & Hải-Ngoại
Manifestations pour l'environnement
au Vietnam et à l'étranger
2016 - 2017

Prochaines activités / Sinh-hoạt sp tới


Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

17.06.2017
PARIS

Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới / Mỗi ngày Thứ Bảy
11g00 - 12g30
Place Trocadero, F-75016 Paris

 Ngày Tu Bát Quan Trai Gii
Giáo-Hội Pht-Giáo Việt-Nam Thống-Nht Âu-Châu
Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

Tổ Đình Khánh Anh, avenue Henri Barbusse, 14, F-92220 Bagneux

Đêm Văn-ngh
Hi Người Việt Tỵ-Nạn Cng-Sản tại Mönchengladbach
Greff Allee, 60, D-41747 Viersen

 Cơm Chay - Repas végétarien
Chùa / Pagode Tuệ Giác
rue de l'Esoir, 2, B-4030 Grivegnée

Diễn-Hnh "Lịch-Sử v Di-Sản" / Dfil "L'Histoire et le Patrimoine"
375 Anniversaire de Montral et 150 Anniversaire du Canada
Cộng-Ðồng Người Việt Quc-Gia Vùng Montréal
Pierrefonds-Roxbore, Montral

Ðm Khng-Gian - Kỷ-Niệm 62 Năm ngy thnh-lập Qun-Chủng Khng-Qun
Paracel Seafood Restaurant
15583 Brookhurst St., Westminster, CA-92683

Ngy cầu-nguyện cho Qu-Hương Việt-Nam
Ðan-viện St. Ottilien
Erzabtei 01, D86941 St. Ottilien

 Khóa Tu Học Pht-Pháp Âu-Châu Kỳ th 29
Giáo-Hội Pht-Giáo Việt-Nam Thống-Nht Âu-Châu
Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

Chùa / Pagode Khánh Anh Evry
rue François Mauriac, 8, Parc aux Lièvres, F-91000 Evry

Đại-Nhc-Hi "Cám ơn Anh - Người Thương Binh VNCH" - Kỳ 11
Sân Vận-Động Trường Trung-Học Yerba Buena

1855 Lucretia ave., San Jose, CA 95122

 Trại-Hè Vinh-Danh Cờ Vàng 2017
Tổ-Chức Người Việt Tự-Do Vùng Veneto, Italia
AGESSI Camping Cornuda, Bosco Del Fagare, 15, I_31041 Cornuda TV

Conseil d'Administration
de la Communauté Vietnamienne de Liège
Président :
  M. Lê Hữu Đào
Vice-Président :
  M. Nguyễn Xuân Thuấn
Secrétaire Général :
  M. Nguyễn Văn Cư
Trésorier :
  M. Trần Viết Thụy

"Quốc-Hận 30 tháng Tư - 40 năm
Commémoration du 30 avril - 40 ans"

"Quc-Hn 30 tháng Tư - 40 năm
Commémoration du 30 avril - 40 ans"

Sinh-hoạt đnh-kỳ
của Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège
Activités périodiques
de la Communauté Vietnamienne de Liège

08 janvier
Lễ Tưởng Niệm - Commémoration
Trần Văn Bá

février
Tết Nguyên-Đán

Nouvel An lunaire vietnamien

avril

Fête du Roi Fondateur du Vietnam

30 avril
Quc-Hn 30 tháng Tư
Commémoration du 30 avril

septembre
Tết Trung Thu
Fête de la Mi-Automne

octobre
Đêm Văn-nghệ Lạc-Hồng
Soirée Lạc-Hồng

10 dcembre
Quốc-Tế Nhân-Quyền
Journée Internationale

des Droits de l'Homme

Xin đa-tạ Qúy Vị ký Thỉnh-nguyện-thư - Merci de signer les ptitions !!!

Chống tượng-đi HCM tại Donau Park, Wien, Áo-Quốc
Contre la Stle HCM au Parc Donau, Vienne

https://www.change.org/p/dr-michael-haupl-b%C3%BCrgermeister

The Republic of Vietnam / South Vietnam Flag

envoye 10 dcideurs : Apple, Emoji One, emojidex, Facebook, Google Inc., LG Electronics, Messenger, Samsung, Twitter Inc., Unicode

https://www.change.org/p/apple-the-republic-of-vietnam-south-vietnam-flag?recruiter=36899141&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=des-lg-share_petition-no_msg

Những websites cửa Hội-Ðoàn và Tổ-Chức Việt-Nam

TÔN-GIÁO
Cao-Ðài . Giáo-Hội Phật-Giáo Hoà-Hảo Hải-NgoạiPhật-Giáo
Thiên-Chúa-Giáo . Tin Lành . Diễn-Đàn Giáo-Dân

TỔ-CHỨC CHÍNH-TRỊ
Liên-Minh Dân-Chủ Việt-Nam . Việt-Nam Canh-Tân Cách-Mạng Đạng

CỰU QUÂN-NHÂN
Thủy-Quân Lục-Chiến

HỘI-ÐOÀN - THANH-NIÊN
Ai-Hữu Trường Xuân . Amicale JJR-MC . Diễn-Đàn Người Dân Việt-Nam
Ðại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
Họa Sĩ Việt Nam . Hội Chuyên-Gia Việt-Nam
Mạng Lưới Nhân-Quyền . Người Việt Ly-Hương Úc-Châu . Phong Tào Tinh Thần Trần Văn Bá
Tổng-Hội Sinh-Viên miền Nam Cali . Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam Paris
Trách-Nhiệm Online . Tuổi Trẻ Việt-Nam Lên Ðường . Trần Văn Bá Tương-Hội
Việt Thức . Việt-Võ-Ðạo Liège . Voice Europe . Vovinam

HỆ-THỐNG TRUYỀN THÔNG
Chân Trời Mới . Hệ-Thống Truyn-Thông Việt-Nam Hải-Ngoại . RFA - Đài Á-Châu Tự-Do - SBTN
Viet Agenda - VOA - Đài Tiếng Nói Hoa-Kỳ Đáp Lời Sông Núi

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

Journée de la reconnaissance
Ngày Tri Ân
Liège - 28.06.2016

25.07.2015
Tổng-Tuyệt-thc

cho T-Nhn Lương-Tm tại Việt Nam

Journe mondiale de Grève de la Faim
pour soutenir les Prisonniers de Conscience au Vietnam

Vinh-danh Cờ Vàng
Honneur au Drapeau Jaune à 3 bandes rouges

Danh-sách các Thành-phố / Tiểu-Bang
đã quyết-định công-nhận Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ
Liste des Villes ou Etats
ayant décidé de reconnaître le Drapeau du Vietnam Libre

STELE DES BOAT PEOPLE
DANS LE MONDE
Tượng-Đài và Bia Tưởng-Niệm Thuyền-Nhân
trên Thế-giới

Biểu-tình chống Trung Cộng và Việt Cộng
Manifestations contre la Chine communiste et la traîtrise du régime communiste vietnamien

Biểu-tình đòi hỏi Dân-Chủ cho Việt-Nam
Manifestations pour la Démocratie au Vietnam

Tin-tức Việt-Nam
Nouvelles du Vietnam

Văn Hóa - Thể-Thao
Culture - Sports

Thanh-nin miền Bắc hin-ngang lm lễ kỷ-niệm ngy Quốc-Khánh Việt-Nam Cộng-Ho

  Đặc-biệt
Đêm Gây Quỹ cho Nhà May Mắn
15.11.2008 tại Liège

1. Bản Tuyên-Bố Lập-Trường của CVL
2. Lời Chào Mừng Quan-Khách và Diễn-văn
3. Đài Việt-Nam Hải-Ngoại phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào
4. Photos - Vidéos - Hình ảnh

Trò hề "bầu-cử"
La "farce" des "lections lgislatives"

   
X C Máu ngay tại Việt-Nam !!!
Thật đáng kính phục !!!

Xin các bạn phổ-biến rộng-rãi nh

Les prparatifs de la "Fte Nationale des Communistes" perturbs par ... la raction du Peuple !!! Chapeau bas...

Cng-an đn áp dã man cuộc biểu tình
chống Tập Cận Bình tại H Nội v Si Gòn

Police brutally suppress demonstrations against Xi Jinping in Hanoi and Saigon

Biểu-tình đòi Phế xuất đảng Cộng Sản
Manifestation exigeant le renversement du Parti Communiste
H Nội - 19.01.2016

Thánh-lễ cầu-nguyện cho 74 Anh Hng Tử-Sĩ Hải-Qun VNCH
Commémoration de la bataille navale de Hoàng Sa
et du sacrifice de 74 soldats de la RVN

H Nội - 19.01.2016