Biểu-tình bảo-vệ môi-trường

TRÊN KHẮP THẾ-GIỚI

2016 - 2017

Manifestations pour l'environnement

à travers la planète

Phóng-sự gây chấn-động dư-luận Đài Loan của đài truyền hình PTS :
https://www.youtube.com/watch?v=_BCiVbbyujk&feature=youtu.be

          

Hà-Nội, 02.10.2016...

  

Hà-Nội, 08.06.2016...

       

  

Sài-Gòn, 08.06.2016...

  

https://chantroimoimedia.com/2016/05/01/tuong-thuat-ca-nuoc-bieu-tinh-vi-bien-bi-o-nhiem-nghiem-trong/

http://www.radiodlsn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6933:-tin-tc-ch-nht-01052016&catid=36:tinvietnam&Itemid=55

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/people-hanoi-saigon-demonstrate-call-sea-protection-gm-05012016083646.html

http://www.voatiengviet.com/content/nguoi-vietnam-xuong-duong-bieu-tinh-vu-ca-chet/3310382.html

http://www.bbc.com/news/world-asia-36181575

Đàn-áp dã-man
Répression féroce

Hãy nhận-diện những tên Công-An này !!!
Retenez bien ces Policiers !!!

02.2017

Hải-Ngoại

Ottawa

01.2017

Hải-Ngoại

San Jose

01-31.12.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Hà-Tĩnh - Kỳ-Anh - Thch-Tr

01-30.11.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Hà-Nội - Hà-Tĩnh

15-31.10.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Đông-Yên - Hà-Nội - Phú-Yên - Thch-H

London - San Jose

01-15.10.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Hà-Tĩnh - Long-Sơn - Nghệ-Tĩnh - Vũng-Tàu

Oslo - Frankfurt Römerberg - San Jose

16-30.09.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Bắc-Giang - Tây-Yên/Dũ-Yên - Vũng-Tàu

San Jose

01-15.09.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Phú-Yên/Kỳ-Anh

Melbourne - San Jose

15-31.08.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Hà-Nội - Hà-Tĩnh - Phú-Yên - Vinh - Vũng-Tàu

Bruxelles - Montreal - San Jose - Tokyo - Toronto - Westminster

09-14.08.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Khánh-Hoà - Vũng-Tàu

Taïpei

01-08.08.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Cần-Giờ - Cồn-Sẻ - Cửa Lò - Cửa-Sót - Đạo-Đồng - Đồng-Kén
Đông-Yên - Hà-Nội - Hà-Tĩnh - Hương-Phương - La-Nham - Nghi-Lộc
Ngô-Xá - Phú-Linh - Phúc-Lộc - Quỳnh-Lưu - Sài-Gòn - Thái-Hà
Thọ-Ninh - Thuận-Nghĩa - Trại-Gáo - Vạn-Lộc - Vạn-Phần - Vinh
Vĩnh-Hoà - Vũng-Tàu - Xuân-Hoà - Xuân-Mỹ - Yên-Hoà

Bolsa - Manille - Bangkok

18-31.07.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Tổng-hợp các hình ảnh biểu-tình chống Formosa ngày 31.07.2016 : https://www.youtube.com/watch?v=W5Qd4Bu_WYM

Đồng-Nai - Đà-Nẵng - Hà-Nội - Hải-Dương - Nha-Trang - Phú-Yên - Sài-Gòn

Australia - Allemagne - Houston - Melbourne - Paris - San Jose - Seoul

12-17.07.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Đà-Nẵng - Hà-Nội - Hải-Phòng - Nha-Trang - Phú-Yên - Quỳnh-Lưu - Sài-Gòn

San Jose

03-10.07.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Bắc-Giang - Cảnh-Dương - Hà-Nội - Huế - Nghệ-An - Quảng-Bình
Sài-Gòn - Tiền-Giang - Vinh - Vũng-Tàu

Melbourne

17-30.06.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Hà-Nội - Nghệ-An - Phú-Yên - Thái-Hà

Formosa

12.06.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Phú-Yên/Vinh - Quỳnh-Lưu

Oregon

05.06.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Hà-Nội - Huế - Nha-Trang - Phú-Yên/Vinh - Sài-Gòn - Vũng-Tàu

Arlington - Little Saigon/California - Melbourne - San Jose - Toronto

29.05.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Việt-Nam chấm-dứt chính-sách đàn-áp, đe-dọa các nhà hoạt-động bảo-vệ môi-trường, trả tự-do cho những người bị bắt một cách trái luật: https://www.hrw.org/news/2016/05/18/vietnam-crackdown-peaceful-environmental-protesters

Hà-Nội - Huế - Sài-Gòn - Vinh

Ottawa - Tokyo

22.05.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Hà-Nội - Nghệ-An - Phú-Yên - Sài-Gòn - Vinh

Melbourne - München - New Jersey - Perth - San Jose - Toronto - Utah
Việt Vo Đạo/Australia - Washington D.C.

15.05.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Bạo-lực, vu-khống vẫn không cản được người dân xuống đường biểu-tình : https://www.youtube.com/watch?v=Ll03s9rw8C0

Hà-Nội - Huế - Nghệ-An - Nghệ-An/Song-Ngọc - Nghệ-An/Diễn-Châu
Sài-Gòn - Tọa-kháng - Vinh - Vũng-Tàu

Adelaïde - Copenhagen - Frankfurt am Main - Houston
New South Wales - Paris - San Jose - Sydney - Varsovie - Victoria/Australia
Washington D.C. - Westminster/Little Saigon

08.05.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Biểu-tình tại Sài-Gòn - Hà-Nội : "Trả lại biển sạch cho Dân" : https://www.youtube.com/watch?v=yd9SLEmBTRA
RFA - Ai đã tấn-công người biểu-tình ? https://www.youtube.com/watch?v=Z76j5NHeb6A
RFA - Nhiều người biểu-tình bị đánh đập, bị bắt giữ : https://www.youtube.com/watch?v=vH-ilzy5oA4

Hà-Nội - Hải-Phòng - Nha-Trang - Sài-Gòn - Vũng-Tàu

Bolsa/Westminster

01.05.2016

Việt-Nam

Hải-Ngoại

Đà-Nẵng - Hà-Nội - Nghệ-An - Nha-Trang - Quảng-Bình - Sài-Gòn
Sóc-Trăng - Vũng-Tàu

Los Angeles - New Jersey

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !