Biểu-tình

Bảo-vệ môi-trường

tại Hải-Ngoại

MANIFESTATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT
en dehors du Vietnam

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/07/formosa-cut-khoi-viet-nam-formosa-get.html?m=1#more

19.02.2017
Ottawa

      

       

   

07.01.2017
San Jose

         

 

25.10.2016
London

https://chantroimoimedia.com/2016/10/25/london-formosa-cut-khoi-viet-nam/

        

17.10.2016
San Jose

      

15.10.2016
San Jose

       

       

08.10.2016
Frankfurt Römerberg

     

   

08.10.2016
San Jose

       

      

07.10.2016
Oslo

      

      

      

     

       

17.09.2016
San Jose

       

 

03.09.2016
Melbourne

Cộng-đồng Công-Giáo Tổng-Giáo-Phận Melbourne hip-thông cùng Giáo-Phận Vinh
trong cuộc đấu-tranh thoát hiểm-họa môi-sinh ô-nhiễm tại Việt-Nam

      

     

      

      

      

      

      

    

01.09.2016
San Jose

     

27.08.2016
San Jose

https://www.facebook.com/100010381389380/videos/293591220996922/
https://www.facebook.com/100010381389380/videos/293572534332124/

21.08.2016
San Jose

       

       

20.08.2016
Tokyo

https://www.facebook.com/100011239127074/videos/280333352351300/

       

        

    

20.08.2016
Toronto

Toronto : Người Việt biểu-tình lên án Việt-Cộng
https://www.youtube.com/watch?v=qbDkhWs3QN0

10.08.2016
Taïpei

Đài Loan : Người Việt biểu-tình đòi Formosa cút khỏi Việt Nam
http://www.nguoi-viet.com/nguoi-viet-television/nguoi-viet-bieu-tinh-o-dai-loan-doi-formosa-cut-khoi-viet-nam-2/
https://www.youtube.com/watch?v=vVrOzi3fQo4&feature=youtu.be&list=PL231429C17BE39E34

07.08.2016
Bangkok

   

06.08.2016
Bolsa
California

06.08.2016 - Bolsa / California

31.07.2016
Manille

31.07.2016
Paris

Paris biểu-tình phản đối Formosa 31.07.2016 : https://www.youtube.com/watch?v=a3llwE5jyc8

http://nsvietnam.blogspot.be/2016/08/nguoi-viet-tai-paris-bieu-tinh-phan-oi.html

31.07.2016
Seoul

   

30.07.2016
Houston

   

31.07.2016
Melbourne

Melbourne : 500 người Việt xuống đường tuần-hành chống Formosa : https://www.youtube.com/watch?list=PL95ek5hzhPB-oIWf2Ty0IOXoSREcTb6nL&v=qW4w1PZr1dI

    

31.07.2016
San Jose

Cng-đồng San Jose đồng-hành biểu-tình chống Formosa ngày 31.07.2016 cùng quốc ni :
https://www.youtube.com/watch?list=PL95ek5hzhPB-oIWf2Ty0IOXoSREcTb6nL&v=vkuSUbH3Vhs

       

     

30.07.2016
Allemagne

     

24.07.2016
Australia

24.07.2016
Seoul

     

 

17.07.2016
San Jose

      

   

07.07.2016
Melbourne

    

17.06.2016
Formosa

  

Phóng-sự gây chấn-động dư-luận Đài-Loan của đài truyền hình PTS :
https://www.youtube.com/watch?v=_BCiVbbyujk&feature=youtu.be

11.06.2016
Oregon

       

       

      

Little Saigon California
04.06.2016

        

     

San Jose
04.06.2016

https://www.youtube.com/watch?v=VXphqof4Chw

Arlington
03.06.2016

     

  

http://www.mucvuvanbut.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3497:dem-lien-ton-thap-nen-cau-nguyen-cho-que-huong-viet-nam-tai-arlington-virginia&catid=57:tin-giao-hoi-viet-nam&Itemid=97

22.05.2016
Victoria

    

21.05.2016
Perth

      

15.05.2016
Varsovie

   

14.05.2016
Adelaïde

     

14.05.2016
Sydney

   

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=j3JLOTd_-xg&app=desktop

14.05.2016
Frankfurt

     

      

14.05.2016
Westminster
Little Saigon

       

     

01.05.2016
New Jersey

     
01.05.2016
Los Angeles
   

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !