Biểu-tình

Bảo-vệ môi-trường

tháng 10.2016 tại Việt-Nam

MANIFESTATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT
au Vietnam - octobre 2016

Đông-Yên
31.10.2016

Các Chị Lê Bảo Nhi, Bùi Diễm Hằng và Tân

      

                   

LM Trần Đình Lai         LM Đặng Hữu Nam      LM Nguyễn Văn Lý

Hà-Nội
30.10.2016

Anh Trương Dũng

  

Thch-H
18.10.2016

 

Phú-Yên
18.10.2016

https://www.facebook.com/100011182423634/videos/304952803220798/

    

Long-Sơn
13.10.2016

https://www.facebook.com/100011182423634/videos/304952803220798/

     

       

 

Vũng-Tàu 08.10.2016

 

Hà-Tĩnh 02.10.2016

 

Nghệ-Tĩnh 02.10.2016

FORMOSA
thất-th

Nghệ-Tĩnh 02.10.2016 / FORMOSA thất-th

Toàn cảnh Công-An tháo chạy tán-loạn trước cuộc nổi dậy chống Formosa của 10 ngàn người dân
La fuite des policiers devant la détermination des 10.000 manifestants contre Formosa

https://www.youtube.com/watch?v=djxwCb7aPSg
https://www.youtube.com/watch?v=aIXJ9384EbE
http://www.diendannguoidanvietnam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11384:2016-10-02-04-32-37&catid=1:bn-tin&Itemid=3

      

      

      

       

      

      

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !