Biểu-tình

Bảo-vệ môi-trường

15-31.08.2016 tại Việt-Nam

MANIFESTATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT
au Vietnam

Hà-Nội
26.08.2016

Sáng 26.08.2016, Bà con bắt đầu tuần-hành trên đường Quang Trung : https://www.youtube.com/watch?v=G8aOQj9Qt1g

      

Hà-Nội
21.08.2016

       

Hà-Tĩnh
21.08.2016

     

Phú-Yên
21.08.2016

https://www.youtube.com/watch?v=WWKuOturGl0
https://www.facebook.com/danlambaovn/videos/1120403911348259/

     

Hà-Nội
15.08.2016

  

Vinh
15.08.2016

Giáo-phận Vinh tuần-hành bảo vệ môi-trường hướng về trung-tâm giáo-phận :

https://www.youtube.com/watch? v=ITlHvwtYk7k
https://www.youtube.com/watch? v=Ibe7qvcBtTk
https://www.facebook.com/CONGHOATHOIBAO/videos/1768295330075621/
https://www.youtube.com/watch?v=tFjuLqvinWE&index=1&list=PL95ek5hzhPB-oIWf2Ty0IOXoSREcTb6nL
https://www.youtube.com/watch?v=Ibe7qvcBtTk&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B_xPD7-5jZrpRUFVM3Z5VEh3TEU/view?pref=2&pli=1

      

      

      

      

      

      

      

      

     

      

   

Vũng-Tàu
15.08.2016

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !