Biểu-tình

Bảo-vệ môi-trường

18-31.07.2016 tại Việt-Nam

MANIFESTATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT
au Vietnam

Tổng-hợp các hình ảnh biểu-tình chống Formosa ngày 31.07.2016 : https://www.youtube.com/watch?v=W5Qd4Bu_WYM

Tổng biểu-tình bằng xe gắn máy tại giáo-phận Vinh ngày 31.07.2016 :  http://nsvietnam.blogspot.be/2016/08/nguoi-viet-tai-paris-bieu-tinh-phan-oi.html

Việt-Nam
31.07.2016

     

       

         

Hà-Nội
31.07.2016

LM Gioan Nguyễn Ngọc Thanh Phong : https://www.youtube.com/embed/EdgAxYR0KV8

       

      

     

   

Hải-Phòng
31.07.2016

  

Sài-Gòn
31.07.2016

Toàn cảnh biểu-tình chống Formosa 31.07.2016 tại Sài-Gòn : https://www.youtube.com/watch?v=7L69hMW5kTs

Biểu-tình chống Formosa sáng 31.07.2016 tại Sài-Gòn : https://www.youtube.com/watch?v=hNXDSH0oJpY

       

      

Hà-Nội
30.07.2016

 

Nha-Trang
30.07.2016

30.07.2016 : Lo sợ biểu-tình chống Formosa, Công-an vây kín nhà blogger Mẹ Nấm
https://www.youtube.com/watch?v=H0leCVqa0so

 

Hà-Nội
27.07.2016

  

Đồng-Nai
24.07.2016

        

Hà-Nội
24.07.2016

      

 

Phú-Yên
24.07.2016

Videos :
https://www.youtube.com/watch?v=zi7bGu1AAhM
https://www.facebook.com/thanhnienconggiao/videos/1034172739985199/
https://www.facebook.com/thanhnienconggiao/videos/1034161383319668/
https://www.facebook.com/hdcdvn/videos/1102456116505153/

      

      

Sài-Gòn
24.07.2016

https://www.youtube.com/watch?v=kg03PTav3HE

Đà-Nẵng
19.07.2016

   

Nha-Trang
19.07.2016

     

Hải-Dương
18.07.2016

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !