Biểu-tình bảo-vệ môi-trường

Manifestation pour l'environnement

Hà-Nội - 01.05.2016

Videos

Saigon - Hà-Nội xuống đường lên án Formosa hủy-diệt sự sống : https://www.youtube.com/watch?v=voJBA6_Eu7k&list=PLfe9JTtbGcgXIl-7g6cnNnX9sZ0N5fh-z

Biểu-tình tại Hà Nội phản-đối Formosa gây thảm họa biển chết : https://www.youtube.com/watch?v=YOs8rp4Pf30

Hãy trả lại biển xanh : https://www.youtube.com/watch?v=JLQ9QuX8t8U&ebc=ANyPxKrMf0fB1-1zM9mDUqAYzq_-5l_-9pwztGg4Z0Silc1fUlYVz8ALUIIq5TvIUlJiwofFQtHH6u5wU6AqWt_oBsW4Fu79gA

Biểu-tình tại Hà-Nội : https://www.youtube.com/watch?v=HXouSbC8KR4

Biểu-tình tại Hà-Nội : https://www.youtube.com/watch?v=0jqEP4m_RnQ

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/05/bieu-tinh-bao-ve-moi-truong-tai-sai-gon.html

https://www.youtube.com/watch?v=7t7gV6AS6mM&feature=em-share_video_user