Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Mười Một - Novembre 2018

Manifestations générales à travers la planète
Novembre 2018

06.11.2018
Bussy

LE MAIRE DE BUSSY RECONFIRME SON DESENGAGEMENT : PAS DE VENTE DE TERRAIN NI DE RECONNAISSANCE DU PROJET DE CONSTITUTION DE LA NATION KINH..

Thị-trưởng Bussy tái-xác-nhận : sẽ không bán đất và không công-nhận dự-án "Dân-tộc Kinh" !

https://youtu.be/RM9a4dSFtTw?t=28

      

   

06.11.2018
Genève

03.11.2018
London

Cơ-sở Đảng Việt Tân tại Anh Quốc tổ-chức một bữa cơm yểm-trợ quốc-nội

     

03.11.2018
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video Facebook 1 - video Facebook 2

     

01.11.2018
Huế

Các Đan-sĩ tiếp-tục tuần-hành từ nhà nguyện chính xuống vị-trí đất của mình đang bị công-trình đền, miếu xây lấn chiếm

video Facebook 1

01.11.2018
Hà Nội

Phản-đối trước Bộ Nội-Vụ, số 8 đường Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.

 

01.11.2018
Huế

Quý Cha, Quý Thầy tại Đan Viện Thiên An, Huế, đang căng băng rôn
phản-đối nhà cầm quyền Thừa Thiên An Huế cướp đất.

     

video Facebook 1 - video Facebook 2

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !