Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Sáu - Juin 2018

Manifestations générales à travers la planète
Juin 2018

29.06.2018
Paris

27.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=ewrAAYYkcRY

26.06.2018
Vinh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=qWFMzfm3ctQ

24.06.2018
Hà-Nội

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=PI5sYLcYh0c

24.06.2018
Manilla

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Một nhóm các bạn trẻ Việt-Nam đã tập-trung trước Đại-sứ-quán VC ở Manila, Philippines đưa ra tuyên-cáo 4 điểm yêu-cầu VC điều-tra và xử-lý những người đã bắt giữ,
tra-tấn người biểu-tình ôn-hòa ở VN trong 2 tuần-lễ vừa qua.

RFA Vietnam - Facebook

24.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=jEw-2nkdqmY

24.06.2018
Vancouver

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

      

   

23.06.2018
Bc-Ninh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook

23.06.2018
Biên-Hoà

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=ZL9ybQcvTuE&feature=share

23.06.2018
Hà-Nội

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook

23.06.2018
Ngh-An

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=ur2quk4cExU

23.06.2018
Nha-Trang

23.06.2018
Paris

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook

       

       

       

    

23.06.2018
Phan-Thiết

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=OGdGipg1qBc&feature=y

23.06.2018
San Jose

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

      

     

      

 

23.06.2018
Vinh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Giáo-xứ Vĩnh Hòa, Yên-Thành, thành-phố Vinh đã xuống đường diễn-hành
phản-đối luật an-ninh mạng và đặc-khu
Video Facebook

23.06.2018
Việt-Nam

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

Hàng trăm sinh-viên Đại-học biểu-tình phản-đối Trung-Cộng
https://www.youtube.com/watch?v=qJBY-jwGMCc

22.06.2018
Long-An

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=MLv-O3CVeUU

22.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Công-trường Công-xã Paris
https://www.youtube.com/watch?v=MLv-O3CVeUU

21.06.2018
Sài-Gòn

Tướng Nguyễn Đức Huy công-bố sự thật chấn-động những người yêu nước chống giặc Tàu
https://www.youtube.com/watch? v=pdo-HjETA7E

21.06.2018
Westminster

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Hừng-hực lửa trong đêm văn-nghệ đấu-tranh tại chùa Điều Ngự

   

www.nguoi-viet.com

20.06.2018
Phan-Rí

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
  

https://www.youtube.com/watch?v=770wob7eb1o

19.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=-XEc1iHzo6s

19.06.2018
Tân-Bình

Nổ tại trụ-sở Công-an phường 12 Tân-Bình, 1 nữ cán-bộ bị thương...
Video : tuoitre.vn/

19.06.2018
Varsovie

Biểu-tình phản-đối Đại-biểu QH Nguyễn Văn Thân ở Ba-Lan
http://vietinfo.eu/cd-tai-ba-lan/bieu-tinh-phan-doi-dai-bieu-qh-nguyen-van-than-o%CC%89-ba-lan.html

18.06.2018
Sài-Gòn

17.06.2018
Hà-Tĩnh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Hàng ngàn giáo-dân Hạt Văn-Hạnh đã xuống đường biểu-tình
Video Facebook 1 - Video Facebook 2 - Video Facebook 3 - Video Facebook 4
https://www.youtube.com/watch?v=8DrcDekMPMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EqGSNP1bUE4

      

17.06.2018
Houston

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=6ElAIKDof5Q
Video Facebook

17.06.2018
Mỹ-Tho

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook
https://www.youtube.com/watch?v=muIy5KovfKA

17.06.2018
Phương-Mỹ

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook

17.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
     

Khu-vực Nhà thờ Đức Bà ở quận 1 và công-viên Hoàng Văn Thụ ở Tân-Bình thuộc Sài-Gòn
https://www.youtube.com/watch?v=x6AGAMwUVWQ
https://www.youtube.com/watch?v=bf4RIp_cBik

17.06.2018
Seoul

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=kX8I4wKf_vM

17.06.2018
Song-Ngọc

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=Y7LO6HAuOWA

17.06.2018
Văn-Hạnh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
   

17.06.2018
Việt-Nam

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Tổng-Biểu-Tình của các Giáo-Phận từ Bắc vào Nam
https://youtu.be/tMztyj7FWSQ

17.06.2018
Suwon

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
NGƯỜI VIỆT TẠI HÀN QUỐC BIỂU TÌNH Ở SUWON- HÀN QUỐC ĐÒI ĐẶC KHU 99 NĂM
Video Facebook

17.06.2018
Thanh-Hóa

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Tĩnh-Gia, Thanh-Hóa. Ngư-dân biểu-tình đụng-độ với lực-lượng an-ninh
Video Facebook

17.06.2018
Việt-Nam

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=3X8F334JQQA

16.06.2018
Bruxelles

16.06.2018
Hà-Nội

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook

16.06.2018
Nghệ-An

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=HZ6U19hXM3k

16.06.2018
Vancouver

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
     

       

       

16.06.2018
Việt-Nam

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Tổng-hợp những cuộc Tổng-Biểu-Tình từ Bắc vào Nam
https://www.youtube.com/watch?v=2WSs9KYdgzk
https://www.youtube.com/watch?v=QSvqScTQpAI

15.06.2018
Paris

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=HeUPqMHREEs&feature=youtu.be

15.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=PcB0AsFxG8I&feature=youtu.be

15.06.2018
Tây-Ninh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook

14.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=oFIXuz8Hkp4

13.06.2018
Houston

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=n89IgSudL4c

       

      

    

13.06.2018
San Jose

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Đêm Hướng về Việt-Nam
Video Facebook

12.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=-XEc1iHzo6s&feature=youtu.be

12.06.2018
San Jose

12.06.2018
Washington

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vTxi9kvuzsY

11.06.2018
Biên-Hòa

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Công-nhân Pouchen, Sài-Gòn, đình-công phản-đối Dự-Luật Ðặc-Khu Kinh-Tế
https://www.youtube.com/watch?v=YQKsJiwASwA
Video Facebook

11.06.2018
Bình-Thuận

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Trụ-sở CA Tuy-Phong, Bình-Thuận thất-thủ, lãnh-đạo tháo chạy...
https://www.youtube.com/watch?v=p5zadaChG-Y
https://www.youtube.com/watch?v=mZK0uRNoIwU
https://www.youtube.com/watch?v=Acbw0nwdRss
https://www.youtube.com/watch?v=Bzh6TnIqL_M

11.06.2018
Phan-Rí

11.06.2018
Sunshine

10.06.2018
Bình-Thuận

10.06.2018
Đài-Loan

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=88ldCmaQNb8
https://www.youtube.com/watch?v=7liMo4KtYjQ

10.06.2018
Den Haag

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://chantroimoimedia.com/2018/06/11/dong-bao-tai-hoa-lan-bieu-tinh-phan-doi-cong-san-ban-nuoc/

        

10.06.2018
Frankfurt-am-Main

10.06.2018
Hà-Nội

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=eOMePgPA52U

10.06.2018
Mỹ-Tho

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook

10.06.2018
Na-Uy

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=6i_iknqhez8

10.06.2018
New-York

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://youtu.be/oipAo_X8wCs

10.06.2018
Nha-Trang

10.06.2018
Oslo

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=6i_iknqhez8

10.06.2018
Paris

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=H1aWMYdJzEI&feature=youtu.be

10.06.2018
Quỳnh-Vinh

Thị-xã Hoàng-Mai, Quảng-Bình xuống đường phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=nkHTlK2ZM0w

10.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=XiROvaitfwo

10.06.2018
Springvale

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
       

       

10.06.2018
Tokyo

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=737W_Qu67g4

10.06.2018
Toronto

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=vw_--0Ty03Y

   

  

10.06.2018
Việt-Nam

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Cả nước bùng phát biểu-tình lớn chưa từng có trong lịch-sử , CA tháo chạy nhu vịt...
https://www.youtube.com/watch?v=KEzVbwxelJs
https://www.youtube.com/watch?v=Ul28GagQ1SY
https://www.youtube.com/watch?v=GT3PP3CHG34
https://www.youtube.com/watch?v=HAHKn14VcME
https://www.youtube.com/watch?v=_oJiqDFEIPU

10.06.2018
Vinh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
 

10.06.2018
Washington

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://youtu.be/4BOHWt324nQ

09.06.2018
Biên-Hoà

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=hdHlRwV3Xhc

09.06.2018
Bình-Thuận

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=VKt-if7yoac

09.06.2018
Cam-Ranh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.facebook.com/bi.tu.7731/videos/449385332172191/

09.06.2018
Đ-Nẳng

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=2EFKHEnxlNA

09.06.2018
Đài-Loan

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=AXTZAYltYlE

09.06.2018
Đc-Lak

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=_ra89t2m8LI

09.06.2018
-Ni

09.06.2018
Nha-Trang

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=u0ATJlHWGhk

09.06.2018
Ngh-An

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=afqNC1hFw-A
https://www.youtube.com/watch?v=ZFuT2_QmnNY&t=35s

09.06.2018
Paris

09.06.2018
Phú-Lộc

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=GTJa6pJJhpU

09.06.2018
Québec

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
       

     

      

      

      

09.06.2018
Quỳnh-Lưu

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=om9kLLiLbOk

09.06.2018
Sài-Gòn

09.06.2018
San Jose

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=QKLFmk0we7M&feature=youtu.be

09.09.2018
Sydney

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=-t_d_b7iHgE

09.06.2018
Tokyo

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=J84EuPUYegQ

09.06.2018
Vĩnh-Hoà

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
   
https://www.youtube.com/watch?v=3eHupnFIHvo

08.06.2018
Hà-Ni

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=91&v=c62GkqcOD1g

08.06.2018
Little Saigon

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
    

08.06.2018
San Francisco

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
       

06.06.2018
Hà-Nội

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=hZawcVoVZmo

04.06.2018
Hà-Nội

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=4ps8GfDWYOw

03.06.2018
Việt- Nam

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.facebook.com/toiacvc/videos/259248754637129/
       

           

        

           

     

          

 

03.06.2018
Song-Ngọc

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
    

02.06.2018
Hà-Nội

Một số anh em tại Hà-Nội căng biểu-ngữ hướng tới phiên xử phúc-thẩm các anh chị em HAEDC vào ngày 04.06 tới đây.
Nội-dung biểu-ngữ là "Dân-chủ không phải là tội".

Video Ffacebook.com/trinhbaphuong

02.06.2018
Hà-Nội
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
        

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !