Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Sáu - Juin 2018

Manifestations générales à travers la planète
Juin 2018

20.06.2018
Phan-Rí

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
  

19.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=-XEc1iHzo6s

19.06.2018
Tân-Bình

Nổ tại trụ-sở Công-an phường 12 Tân-Bình, 1 nữ cán-bộ bị thương...

https://tuoitre.vn/no-tai-tru-so-cong-an-phuong-12-tan-binh-1-nu-can-bo-bi-thuong-20180620150758561.htm

19.06.2018
Varsovie

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

Biểu-tình phản-đối Đ?i-biểu QH Nguyễn Văn Thân ở? Ba-Lan

http://vietinfo.eu/cd-tai-ba-lan/bieu-tinh-phan-doi-dai-bieu-qh-nguyen-van-than-o%CC%89-ba-lan.html

18.06.2018
Sài-Gòn

17.06.2018
Hà-Tĩnh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

Hàng ngàn giáo-dân Hạt Văn-Hạnh đã xuống đường biểu-tình

Video Facebook 1
Video Facebook 2
Video Facebook 3
Video Facebook 4
https://www.youtube.com/watch?v=8DrcDekMPMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EqGSNP1bUE4

      

17.06.2018
Houston

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

Video Facebook

17.06.2018
Mỹ-Tho

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

Video Facebook
https://www.youtube.com/watch?v=muIy5KovfKA

17.06.2018
Phương-Mỹ

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

Video Facebook

17.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

     

Khu-vực Nhà thờ Đức Bà ở quận 1 và công-viên Hoàng Văn Thụ ở Tân-Bình thuộc Sài-Gòn
https://www.youtube.com/watch?v=x6AGAMwUVWQ
https://www.youtube.com/watch?v=bf4RIp_cBik

17.06.2018
Song-Ngọc

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=Y7LO6HAuOWA

17.06.2018
Văn-Hạnh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

   

17.06.2018
Việt-Nam

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

Tổng Biểu Tình Của Các Giáo Phận Từ Bắc Vào Nam

https://youtu.be/tMztyj7FWSQ

17.06.2018
Suwon

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

NGƯỜI VIỆT TẠI HÀN QUỐC BIỂU TÌNH Ở SUWON- HÀN QUỐC ĐÒI ĐẶC KHU 99 NĂM
Video Facebook

17.06.2018
Thanh-Hóa

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

Tĩnh-Gia, Thanh-Hóa. Ngư-dân biểu-tình đụng-độ với lực-lượng an-ninh

Video Facebook

17.06.2018
Việt-Nam

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=3X8F334JQQA

16.06.2018
Bruxelles

16.06.2018
Hà-Nội

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

Video Facebook

16.06.2018
Nghệ-An

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=HZ6U19hXM3k

16.06.2018
Vancouver

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

     

       

       

16.06.2018
Việt-Nam

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

Tổng-hợp những cuộc Tổng-Biểu-Tình từ Bắc vào Nam

https://www.youtube.com/watch?v=2WSs9KYdgzk
https://www.youtube.com/watch?v=QSvqScTQpAI

15.06.2018
Paris

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=HeUPqMHREEs&feature=youtu.be

15.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=PcB0AsFxG8I&feature=youtu.be

15.06.2018
Tây-Ninh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

Video Facebook

14.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=oFIXuz8Hkp4

13.06.2018
Houston

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=n89IgSudL4c

       

      

    

13.06.2018
San Jose

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

Đêm Hướng về Việt-Nam

Video Facebook

12.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=-XEc1iHzo6s&feature=youtu.be

12.06.2018
San Jose

11.06.2018
Bình-Thuận

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Trụ-sở CA Tuy-Phong, Bình-Thuận thất-thủ, lãnh-đạo tháo chạy...

https://www.youtube.com/watch?v=p5zadaChG-Y
https://www.youtube.com/watch?v=mZK0uRNoIwU
https://www.youtube.com/watch?v=Acbw0nwdRss
https://www.youtube.com/watch?v=Bzh6TnIqL_M

11.06.2018
Phan-Rí

11.06.2018
Biên-Hòa

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Công-nhân Pouchen, Sài-Gòn, đình-công phản-đối Dự-Luật Ðặc-Khu Kinh-Tế

https://www.youtube.com/watch?v=YQKsJiwASwA
Video Facebook

11.06.2018
Sunshine

10.06.2018
Bình-Thuận

10.06.2018
Đài-Loan

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=88ldCmaQNb8
https://www.youtube.com/watch?v=7liMo4KtYjQ

10.06.2018
Frankfurt-am-Main

10.06.2018
Hà-Nội

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=eOMePgPA52U

10.06.2018
Mỹ-Tho

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

Video Facebook

10.06.2018
Na-Uy

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=6i_iknqhez8

10.06.2018
New-York

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://youtu.be/oipAo_X8wCs

10.06.2018
Nha-Trang

10.06.2018
Paris

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=H1aWMYdJzEI&feature=youtu.be

10.06.2018
Quỳnh-Vinh

Thị-xã Hoàng-Mai, Quảng-Bình xuống đường phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=nkHTlK2ZM0w

10.06.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=XiROvaitfwo

10.06.2018
Springvale

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

        

      

10.06.2018
Toronto

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=vw_--0Ty03Y

   

  

10.06.2018
Việt-Nam

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Cả nước bùng phát biểu-tình lớn chưa từng có trong lịch-sử , CA tháo chạy nhu vịt...

https://www.youtube.com/watch?v=KEzVbwxelJs
https://www.youtube.com/watch?v=Ul28GagQ1SY
https://www.youtube.com/watch?v=GT3PP3CHG34
https://www.youtube.com/watch?v=HAHKn14VcME
https://www.youtube.com/watch?v=_oJiqDFEIPU

10.06.2018
Vinh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

 

10.06.2018
Washington

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://youtu.be/4BOHWt324nQ

09.06.2018
Biên-Hoà

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=hdHlRwV3Xhc

09.06.2018
Bình-Thuận

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=VKt-if7yoac

09.06.2018
Cam-Ranh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.facebook.com/bi.tu.7731/videos/449385332172191/

09.06.2018
Đ-Nẳng

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=2EFKHEnxlNA

09.06.2018
Đài-Loan

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=AXTZAYltYlE

09.06.2018
Đc-Lak

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=_ra89t2m8LI

09.06.2018
-Ni

09.06.2018
Nha-Trang

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=u0ATJlHWGhk

09.06.2018
Ngh-An

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=afqNC1hFw-A
https://www.youtube.com/watch?v=ZFuT2_QmnNY&t=35s

09.06.2018
Paris

09.06.2018
Phú-Lộc

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=GTJa6pJJhpU

09.06.2018
Québec

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

       

     

      

      

      

09.06.2018
Quỳnh-Lưu

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=om9kLLiLbOk

09.06.2018
Sài-Gòn

09.06.2018
San Jose

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=QKLFmk0we7M&feature=youtu.be

09.06.2018
Tokyo

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=J84EuPUYegQ

09.06.2018
Vĩnh-Hoà

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

   

https://www.youtube.com/watch?v=3eHupnFIHvo

08.06.2018
Hà-Ni

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=91&v=c62GkqcOD1g

08.06.2018
Little Saigon

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

    

08.06.2018
San Francisco

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

       

06.06.2018
Hà-Nội

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=hZawcVoVZmo

04.06.2018
Hà-Nội

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.youtube.com/watch?v=4ps8GfDWYOw

03.06.2018
Việt- Nam

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

https://www.facebook.com/toiacvc/videos/259248754637129/

       

           

        

           

     

          

 

03.06.2018
Song-Ngọc

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

    

02.06.2018
Hà-Nội

Một số anh em tại Hà-Nội căng biểu-ngữ hướng tới phiên xử phúc-thẩm các anh chị em HAEDC vào ngày 04.06 tới đây.
Nội-dung biểu-ngữ là "Dân-chủ không phải là tội".

https://www.facebook.com/trinhbaphuong.trinhba/videos/2028065967455096/UzpfSTEyOTU3MTU5NTI6MTAyMTE4OTgzODk0NzcyMTc/

02.06.2018
Hà-Nội
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

        

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !