Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Tháng Năm - Mai 2018

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

Mai 2018

19.05.2018
Paris

Paris biểu-tình đồng-hành cùng quốc-nội chống Formosa

     

     

     

    

13.05.2018
Tokyo

Hàng trăm người Nhật đã xuống đường biểu-tình chống Trung-Cộng.
Cùng tham-dự với họ và lá Cờ Trắng, lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ, từ 1975 đã trở thành biểu-tượng
của người Việt Tự-Do trên khắp thế-giới, cũng đã góp mặt.

https://www.facebook.com/chantroimoimedia/?hc_ref=ARTcnG5iRJDxRzZ3blsLSl8vqFbgNumnfTiSmdaSTYRq5-p8WD0HGWmyYLz43GYHQA4&fref=nf

12.05.2018
Paris

Paris biểu-tình đồng-hành cùng quốc-nội chống Formosa

        

       

       

     

12.05.2018
Troisdorf

Lễ Khánh-Thành Tượng-Đài Tiến-sĩ Rupert Neudeck
https://youtu.be/GnS-AF8pCYg
https://www.waz.de/region/rhein-und-ruhr/fuer-rupert-neudeck-ein-denkmal-tiefer-aus-dankbarkeit-id214275763.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/denkmal-rupert-neudeck-troisdorf-100.html

      

12.05.2018
Washington

11.05.2018
Washington

Ngày Nhân-Quyền cho Việt-Nam lần thứ 24: Đừng để tiếng nói của người Việt-Nam bị bóp nghẹt

https://www.youtube.com/watch?v=c7VPjJMxxo8

05.05.2018
Paris

Paris biểu-tình đồng-hành cùng quốc-nội chống Formosa

       

       

    

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !