42 năm QUỐC HẬN 2017

42è Commémoration du 30 avril

Việt-Nam

An-Phú

Sáng 19.04.2017 tại An-Phú, Châu Đốc, An-Giang, các tín-đồ Phật-Giáo Hoà-Hảo Truyền-Thống
đã xuống đường biểu-tình phản-đối và yêu-cầu tôn-trọng tự-do tín-ngưỡng.
Ngay lập tức công-an đã ra tay ngăn cản, dẫn đến xô xát, và một tín-đồ Phật-Giáo Hoà-Hảo bị đánh ngất xiủ...
https://www.youtube.com/watch?v=lb9Ejyee9rQ

Cao-Bằng

    

Hà-Nội

30.04.2017 anh chị em chúng tôi tổ-chức biểu-tình tại Bến xe Mỹ-Đình, bất ngờ tên CA côn-đồ ra gây-hấn và tấn-công tôi
https://www.youtube.com/watch?v=9RIX5KDydk8

Ngh-An

30.04.2017 : Giới trẻ và trẻ em đồng-loạt xuống đường
https://www.youtube.com/watch?v=6QwnDgAqVJ8

Phú-Vinh

Giới trẻ Giáo-xứ Phú-Vinh lên tiếng vì môi-trường, phản-đối Formosa !!!
https://www.facebook.com/hoang.binh.3114/videos/795447000613000/
https://www.youtube.com/watch?v=3VQm-MTsOrs
https://www.youtube.com/watch?v=t6w7m3hiBOk
  

Phú-Yên

Giáo-xứ Phú-Yên tưởng-niệm 42 năm ngày Dân-Tộc Việt-Nam mất quyền làm người (30.04.1975 - 30.04.2017)
Cha Anton Đặng Hữu Nam cùng bà con Giáo-xứ Phú-Yên xuống dường ...
https://www.youtube.com/watch?v=zHjAeowtdY4
https://www.youtube.com/watch?v=_828mf32R-I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q2IED5CQ6BE
https://www.youtube.com/watch?v=mc29ry6sLYQ

Quỳnh-Lưu

24.04.2017 : Biểu-tình ở Quỳnh-Lưu
https://www.youtube.com/watch?v=p1xNAL11rpQ

3 Linh-mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục và Nguyễn Duy Tân cùng hàng ngàn người dân lên trụ-sở huyện Quỳnh-Lưu phản-đối công-an cướp tài-sản và đánh đập người dân một cách thô-bạo
https://www.facebook.com/thanhnienconggiao/videos/1292908060778331/

30.04.2017 : Hàng trăm trẻ em Quỳnh-Lưu biểu-tình chống Formosa
https://www.youtube.com/watch?v=W8lSEE_6i9c
https://youtu.be/AQ0ozOz-ULc
https://www.youtube.com/watch?v=VBidtFiEF4Y

Sài-Gòn

  

Thái-Hà

30.04.2017 : Bài giảng thánh-lễ Công-lý & Hòa-bình t?i Giáo-xứ Thái-Hà ngày 30.04.2017
Linh-mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong
https://www.youtube.com/watch?v=h4hgSQ9Cv4M

Vũng-Tàu

      

     

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !